محاسبه قیمت کابینت
ارسال شده توسط:admin-amin | تاریخ:۰۹-۱۲-۱۳۹۶
جهت محاسبه قیمت کابینت بهتر است به چند نکته توجه کنید: قيمتي که براي هر متر کابينت در نظر گرفته مي شود، قيمتی مقايسه اي است که شما بتوانيد جنس هاي مختلف کابينت را با هم يا کابينت هاي مشابه را در فروشگاه هاي متفاوت با يکديگر مقايسه کنيد. اگر مي شنويد که قيمت کابينت مورد نظر شما 700 هزار تومان است و شما هم به 10 متر کابينت نياز داريد، نبايد براي محاسبه هزينه بگوييد 10 ضرب در 700 هزار تومان، مساوي 7 ميليون تومان و تمام ، زیرا عددي که شما…
بیشتر
3 دیدگاه